Без жодного сумніву, наші данні свідчать про існування сильної екосистеми в найбільш радіоктивних районах, що нагадують парк, що підлягає збереженню. Скільки це може коштувати для біоло- гічних видів,що живуть в цьому високо радіоактивному середо- вищі? Деякі з невеликих ссавців, що живуть там, відчувають на собі вплив доз внутрішніх залежів 137Цельсію та 90Стронцію на додаток до 10  Рад і зовнішній дозі в два рази вище. декілька публикацій вказують набагато більший шкідливий ефект від життя в Чорнобилі. Деякі з них анекдотичні; однак деякі базуються на  сучасній моле- кулярній біологиї і прийняли експерементальний підхід. 

Можливо, найбільш важливим є запитання: чи існує  генетичне (мутаційне) навантаження, що сховане за надрозмноженням, яке  взагалі характерно для деяких видів сссавців? Для людей, будь-яке збільшення в генетичному навантаженні неможливо. Детальнє, довготривале вивчення генетичного навантаження, популяціонної генетики, демографії, темпу мутацій, тривалості життя, здатність до розмноження, здоров'я, опірність до радіації і таке інше, необхідне для того, щоб зрозуміти, як популяції, що хронічно підлягали впливу радіації відрізняються від популяцій, які цього не відчули. З точки зору ризика для людей та дикої природи, розуміння генетичної та популяційної динаміки дикого життя в Чорнобилі - не тривіально.

Чорнобиль - не  ядерна пустеля, однак питання, що були затронуті вище, що стосуються латентного та довгострокового впливу, мають бути вирішені перш ніж ми зрозуміємо загальне значення цієї катастрофи для дикої природи і людей.

           

[home]  [English]  [Russian] [Ukrainian]