переміщенний псевдоген мітохондріального цитохрома b в польовках  (rodentia: Microtis)

дж. ендрю девуді, 1 рональд к. чесер, 2 роберт дж. бейкер 1

1 Факультет біологічниих наук, Texas Tech University, Texas 79409, USA

2 Екологічна лабораторія річки Савана, University of Georgia, Drawer E. Aiken, South Carolina 29802, USA

Абстракт. Псевдоген цитохрома b повної довжини був з найденний в гризунах; вирогідно він був переміщенний з мітохондріального в ядерний геном в підродині Arvicolinae. Псевдоген (ψcytb) відрізняється від своєї мітохондріальної копії в 201 з 1143 місць (17.6%) та на чьотире інсертції/делеції. Сукупні дані показують, що псевдоген був переміщений в ядро. Філогенетичне відновлення позначає, що псевдоген виник до диверсифікації M. arvalis/M. rossiaemeridionalis від M. oeconomus, але після дивергенції групи peromyscine/sigmodontine/arvicoline приблизно10 мілионів років потому. Опубліковані рівні дивергенції між мітохондріальними генами та ядерними псевдогенами показують, що переміщення цього мітохондріального гена в ядерний геном сталося біля 6 міліонів років потому, що співпадає з фвлогенетичним свідотством.

[Публікації]