ЕволюцІя алелей мІкросателІтІв в чОтирЬОх видах мИшей (род Apodemus)

КАТЕРИНА Д. МАКОВА,* АНТОН НЕКРУТЕНКО,* РОБЕРТ ДЖ. БЕЙКЕР

Факультет біологічнких наук, Texas Tech University, Texas 79409, USA

* Нова адреса: Факультет Екології та Еволюції, The University of Chicago, Chicago, IL 60637 USA

Абстракт. Варіації довжини мікросателітів були дослідженні в високо підлягаючому до змін локусі мікросателітів в чотирьох видах Apodemus. Інформація, що була отримана  в результаті сіквенірування алелей мікросателітів, була порівнена з розміром алелей, які включали в себе 18 електроморфів. Додатковий аналіз 400-базових пар унікальної послідовності в фланкующему регионі виявив 26 різних гаплотипів послідовностей чи “дійсних” алелей в виборці. Молекулярні механізми, а саме, (1) додаток/виділення повторів, (2) заміна та неможливість виділити в фланкующему регіоні та (3) мутації, що переривають повторення, сприяли поколінню варіацій алелей. Розмір гомоплази можє бути виведен для алелей з популяціями, від різних популяцій одних і тих же особів, від різних особів. Ми вважаємо, що фланкующі послідовності мікросателітів можуть бути  інформативними маркерами для вивчення мутаційного процесу в повтореннях мікросателітів також як філогенетичного співвідношення між алелями, популяціями і особями.

[Публікації]