ГЕНЕТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ CLETHRIONOMYS GLAREOLUS З ВИСОКО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНІВ В ЧОРНОБИЛІ , УКРАЇНА 

КОЛ У. MATСОН,* БРЕНДА І. РОДЖЕРС,* РОНАЛЬД К. ЧЕСЕР, ** ТА РОБЕРТ ДЖ. БЕЙКЕР*

* Факультет біологічниих наук, Texas Tech University, Texas 79409, USA

** Екологічна лабораторія річки Савана, University of Georgia, Drawer E. Aiken, South Carolina 29802, USA

 

 

Абстракт - В радіоактивних районах, як мінімум два механизми можуть вплинути на генетичну різноманітність біологічного виду. Збільшений рівень мутацій пов'язанний з підляганням радіації можє збільшити кількість генетичної різноманітності в популяції. В іншому варіанті, популяційний дефецит, посиленний деградацією навколишнього середовища, можє привести до зменшення різноманітності. Взаємовідношення між цими двома протилежними силами має складний характер. Для вивчення цього взаємовідношення необхідний довгостроковий моніторинг генетичних маркерів в межах популяції. Для отримання базових даних о популяційній генетиці прибрежної польовки (Clethrionomys glareolus), яка проживає в наибільш забруднених районах в Чорнобилі, ми відсіквенірували 291 базовых пар контрольного регіону мітохондріальної ДНК. Прибрежні польовки  були обрані в якості модельної системи у зв'язку з  тим, що вони мають найбільш високий рівень внутрішній дози Цезій-134, Цезій-137та Стронцій-90 в межах чорнобильскої зони відчудження. Прикладом слугували три географічні точки: Оранє, контрольний участок з практично нульовим радіоактивним забрудненням  (<2 Ci/км2), та два високо забруднених участка, озеро Глибокє та Червоний Ліс (обидва 1,000 Ci/км2). Генетична різноманітність популяції з Червоного Лісу (0.722 ± 0.024) була значно больша, ніж в контрольному участку (Оранє)(0.615 ± 0.039), в той час як генетична різноманітність в районі Глибокого озера (0.677 ± 0.068) була середньою. З цього виходить, що довгострокові дослідження іторичних і географічних характеристик для експериментальних та контрольних популяцій необхідні для того, щоб застосовувати популяційну генетику для розуміння біологіченого впливу екологічних забруднювачив на генетику диких популяцій.

 

[Публікації]